Eduakcja Menedczerska W Spoeczeanstwie Wspaoczesnym : Studium Teoretyczno-Empiryczne

Sawomir Banaszak

Eduakcja Menedczerska W Spoeczeanstwie Wspaoczesnym : Studium Teoretyczno-Empiryczne

Sawomir Banaszak

Monografia o charakterze interdyscyplinarnym ukazuje w nowym swietle aspekt relacji miedzyludzkich w roznego rodzaju przedsiebiorstwach, bedacy pochodna wyksztalcenia kadr menedzerskich w Polsce w zderzeniu z uwarunkowaniami makrospolecznymi. W ten sposob autor nawiazuje do miedzynarodowych badan spolecznych w nurcie neolewicowym, krytycznym wobec neoliberalizmu gospodarczego i politycznego. Interesujace jest, ze taka kategorie jak �klasowosc� mozna zastosowac w zupelnie nowym kontekscie spoleczno-gospodarczym i politycznym.